Åpenhetsloven

Åpenhetsloven fra Optura Nordic konsernet – distributør av klokker og smykker til utvalgte forhandlere i Norden

Som en ansvarlig leverandør av klokker og smykker, med fokus på kvalitet, så er det viktig for oss å være åpne og gjennomsiktige om våre leverandør- og forsyningskjeder. 
Dette gjør vi blant annet gjennom overholdelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som krever at bedrifter som opererer i Norge, og som har en årlig omsetning på mer enn 40 millioner kroner, må offentliggjøre informasjon om sine leverandør- og forsyningskjeder. Formålet med loven er å bekjempe sosial dumping, miljøødeleggelser og brudd på menneskerettigheter.


Åpenhetsloven krever at bedrifter som omfattes av loven, må offentliggjøre informasjon om:

 • Hvor råvarene i produktene deres kommer fra
 • Hvor produktene deres blir produsert
 • Hvilke sertifiseringer og standarder leverandørene deres følger
 • Hvordan bedriften jobber for å sikre at leverandørene deres overholder standarder for arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø

 

Som en klokke- og smykkedistributør som opererer i Norden, overholder Optura Nordic konsernet åpenhetsloven ved å:

 • Jobbe med å identifisere og kartlegge alle leverandører og underleverandører i forsyningskjeden vår. Vi jobber med få og langsiktige internasjonale leverandører som gjør at vi kjenner godt til de standarder de produserer produktene udner.
 • Samle informasjon om råvarene i produktene, produksjonsstedene og sertifiseringene leverandørene våre følger.
 • Jobbe aktivt for å sikre at leverandørene overholder standarder for arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.
 • Revidere og oppdatere informasjonen vi offentliggjør årlig for å sikre nøyaktighet og relevans.

 

Åpenhetsloven er viktig for Optura Nordic konsernet fordi den:

 • Bidrar til å fremme vår visjon om å være en ansvarlig nordisk distributør av klokker og smykker fra internasjonale varemerke produsenter. 
 • Bidrar til å bygge tillit hos kunder og andre interessenter som ønsker å vite mer om vår virksomhet
 • Bidrar til å forbedre standardene i bransjen og bekjempe sosial dumping, miljøødeleggelser og brudd på menneskerettigheter

Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven fra styret for Optura Nordic konsern

Styret i Optura Nordic-konsern erkjenner viktigheten av overholdelse av åpenhetsloven og tar vårt ansvar for åpenhet og gjennomsiktighet på alvor. Vår virksomhet er dedikert til bærekraft og ansvarlig praksis, og vi ønsker å sikre at våre leverandører oppfyller høye standarder for arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljøpåvirkning.

For å oppfylle kravene i åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig med følgende tiltak: 

 1. Vi arbeider med å kartlegge alle eksisterende og nye leverandører i vår forsyningskjede.
 2. Innhenting av informasjon: Vi innhenter informasjon fra leverandører. 
  Dette gir oss innsikt i leverandørenes praksis og deres evne til å oppfylle standardene for arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø i egen bedrift og hos deres underleverandører.
 3. Sikring av standarder: Vi arbeider for å sikre at våre leverandører overholder standarder for arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø. 
 4. Revisjon og oppdatering av informasjon: Vi reviderer og oppdaterer den informasjonen vi offentliggjør årlig for å sikre nøyaktighet og relevans. 

Vi anerkjenner at overholdelse av åpenhetsloven er viktig for å oppfylle vår visjon som en kvalitetsorientert og bærekraftig leverandør av klokker og smykker. 
Overholdelse av åpenhetsloven bidrar til å bygge tillit hos våre forhandlere og samarbeidspartnere, og det fremmer forbedrede standarder i bransjen samtidig som det bekjemper sosial dumping, miljøødeleggelser og brudd på menneskerettigheter. 
Styret arbeider mot at Optura Nordic konsern fortsetter å overholde åpenhetsloven. 

Vi opprettholder konfidensialitet og personvern for våre kunder og ansatte, og vi vil overholde alle gjeldende personvernlover og forskrifter. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.
Vi vil ikke dele eller selge personlig informasjon til tredjeparter uten samtykke.

Vi vil evaluere og forbedre våre tiltak for å oppfylle kravene i åpenhetsloven og andre relevante standarder og lover. Vi vil også fortsette å kommunisere våre innsatsområder og resultater til våre interessenter, og oppfordre dem til å delta i vår felles innsats for en mer bærekraftig fremtid.

Vi arbeider hver dag for å tilstrebe våre kjerneverdier i alle ledd av virksomheten

KVALITET – ENDRINGSVILJE – ENGASJEMENT

Gjennom dette er vil vi opprettholde våre standarder for åpenhet, etikk og ansvarlighet i vår virksomhet, og sørge for at Optura Nordic er sammen med deg inn i en bærekraftig fremtid.


Tønsberg 20. mars 2024, Styret i Optura Nordic konsern
 


Lars-Kåre Linnerud (Sign)
Styreleder

 

         
                 Ann Kristin Bergh (Sign)
               Nestleder/Daglig lederPer Øyvind Sørsveen (Sign)
Styremedlem


Bjørn F. Bergh (Sign)
Styremedlem/
Daglig leder

            

              Sigbjørn F. Bergh (Sign)
                Styremedlem